O projektu  |  Uključite se u projekat  |  Prijava za učešće na 7. konferenciji kvaliteta u BiH   |  Program 7. konferencije kvaliteta u BiH
O projektu
  Novosti
O projektu
Organizatori
Sponzori projekta
9. konferencija kvaliteta u BiH
Vitez 2014
 

Najava 9. konferencije
Program 9. konferencije
Prijava za učešće
Mjesto održavanja
Poziv za sponzorstvo
Organizacioni odbor
Kontakti
Fotografije
Press kliping
Zaključci 9. konferencije

8. konferencija kvaliteta u BiH
Trebinje 2013
  Najava 8. konferencije
Program 8. konferencije
Prijava za učešće
Mjesto održavanja
Poziv za sponzorstvo
Organizacioni odbor
Kontakti
7. konferencija kvaliteta u BiH
Čapljina 2012
  Najava 7. konferencije
Program 7. konferencije
Mjesto održavanja
Učesnici 7. konferencije
Poziv za sponzorstvo
Organizacioni odbor
Download prezentacija
Zaključci 7. Konferencije
Fotografije
Press clipping
Kontakti
6. konferencija kvaliteta u BiH
Tuzla 2011
  Program 6. konferencije
Mjesto održavanja
Učesnici 6. konferencije
Organizacioni odbor
Download prezentacija
Zaključci 6. Konferencije
Fotografije
5. konferencija kvaliteta u BiH
Bihać 2010
  Program 5. konferencije
Mjesto održavanja
Učesnici 5. konferencije
Organizacioni odbor
Download prezentacija
Zaključci 5. Konferencije
Fotografije
Državna nagrada za kvalitet
  O nagradi

Zlatni sponzor projekta:
BH Telecom d.d.


This Assistance is
from the American People:
FIRMA project
Uključite se i vi u projekat 28.9.2011

Pozivamo i Vašu kompaniju da postane jedan od vodećih članova Pokreta za kvalitet u Bosni i Hercegovini kroz učešće u Projektu, koji se realizuje na godišnjoj osnovi, od novembra tekuće do novembra iduće godine, na jedan od sljedećih načina:

  1. sponzorstvo Projekta na godišnjem nivou,
  2. objavu reklame u jednom ili više brojeva Poslovnih novina,
  3. objavu teksta u Poslovnim novinama o iskustvima u Vašoj kompaniji,
  4. učešće na Konferenciji kvaliteta u BiH,
  5. prijavu za dobijanje Državne nagrade,
  6. pretplatu na Poslovne novine,
  7. učlanjenje u Asocijaciju kvaliteta za BiH,
  8. otkup novembarskog izdanja Poslovnih novina, u printanom ili elektronskom obliku, sa spiskom certificiranih firmi u BiH.

Privredna štampa d.o.o. iz Sarajeva ima ekskluzivno pravo za reklamne usluge i medijsku promociju Projekta i obezbijedi sredstva za njegovu realizaciju tako da se za stavke: a, b, c, f i h možete obratiti Privrednoj štampi na telefon/faks 033 461 023 ili e-mail privrednastampa@epn.ba

Za učešće na Konferenciji kvaliteta i učlanjenje u Asocijaciju za kvalitet u BiH kontaktirajte Asocijaciju za kvalitet u BiH na telefon 032 449 147, faks: 032 246 612 ili na slemes@gmail.com

Prijavite se!

Pokrovitelj Konferencije:
Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine


Tržište prihvata samo uspješne, one koji su se opredijelili za aktivno i kontinuirano upravljanje kvalitetom. Budite i vi dio tima koji pobjeđuje.

Uključite se u ovaj, po mnogo čemu, jedinstveni projekat u BiH da zajedno doprinesemo kreiranju boljeg poslovnog bh. ambijenta.

Webmaster | Ažurirano 31.10.2012