O projektu  |  Uključite se u projekat  |  Prijava za učešće na 7. konferenciji kvaliteta u BiH   |  Program 7. konferencije kvaliteta u BiH
O projektu
  Novosti
O projektu
Organizatori
Sponzori projekta
9. konferencija kvaliteta u BiH
Vitez 2014
 

Najava 9. konferencije
Program 9. konferencije
Prijava za učešće
Mjesto održavanja
Poziv za sponzorstvo
Organizacioni odbor
Kontakti
Fotografije
Press kliping
Zaključci 9. konferencije

8. konferencija kvaliteta u BiH
Trebinje 2013
  Najava 8. konferencije
Program 8. konferencije
Prijava za učešće
Mjesto održavanja
Poziv za sponzorstvo
Organizacioni odbor
Kontakti
7. konferencija kvaliteta u BiH
Čapljina 2012
  Najava 7. konferencije
Program 7. konferencije
Mjesto održavanja
Učesnici 7. konferencije
Poziv za sponzorstvo
Organizacioni odbor
Download prezentacija
Zaključci 7. Konferencije
Fotografije
Press clipping
Kontakti
6. konferencija kvaliteta u BiH
Tuzla 2011
  Program 6. konferencije
Mjesto održavanja
Učesnici 6. konferencije
Organizacioni odbor
Download prezentacija
Zaključci 6. Konferencije
Fotografije
5. konferencija kvaliteta u BiH
Bihać 2010
  Program 5. konferencije
Mjesto održavanja
Učesnici 5. konferencije
Organizacioni odbor
Download prezentacija
Zaključci 5. Konferencije
Fotografije
Državna nagrada za kvalitet
  O nagradi

Zlatni sponzor projekta:
BH Telecom d.d.


This Assistance is
from the American People:
FIRMA project
Učesnici 7. konferencije kvaliteta u BiH  
Ime i prezime Organizacija
Abadžić Larisa Inspekt RGH d.o.o. Sarajevo
Ahmetspahić-Fočo Alena  Privredna štampa d.o.o. Sarajevo
Alagić Ismeta BH Telecom d.d., regionalna direkcija Bihać
Alispahić Nijaz Agencija QS Sarajevo
Aničić Tihomir Emos-lean d.o.o. Mostar
Arnautović Mufid BH Telecom d.d. - direkcija BHLine
Avdagić Tanković Sanela Institut za akreditiranje BiH (BATA) Sarajevo
Babić Vjekoslav TÜV SÜD Srbija, predstavništvo RS Banja Luka
Bajtarević Almir  Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj
Beganović Hajida JU "Veterinarski zavod" Bihać
Beno Rafo Herkon d.o.o. Mostar
Bešker-Zado Anita Oskar Edukos Zagreb, Hrvatska
Bijelić Drago Republički zavod za standardizaciju i metrologiju Banja Luka
Bobrek Miroslav Agencija za akreditaciju VŠU RS Banja Luka
Boloban Mahir Consalta d.o.o. Sarajevo
Brljević Slavko Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta FBiH
Bulić Osman-Jablan Consalta d.o.o. Sarajevo
Buljubašić Alen Interquality d.o.o. Sarajevo
Buza Osman Ministarstvo privrede ZE-DO Kantona
Čomić-Arnautović Nađa  Georad d.o.o. Tuzla
Čomić Aliosman Georad d.o.o. Tuzla
Čongo Lejla KJU "Gerontološki centar" Sarajevo
Ćemerlić Selim Interquality d.o.o. Sarajevo
Ćemerlić Zineta Interquality d.o.o. Sarajevo
Delić Enver Institut za privredni inženjering d.o.o. Zenica
Dupovac Vahid BH Telecom d.d. Sarajevo
Durak Buljubašić Melisa Lutrija BIH Sarajevo
Đerić Zoran Agencija za sigurnost hrane BiH
Frganja Darko ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad
Gackić Zoran SOHO poslovni konsalting Sarajevo
Gladanac Vladimir ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad
Gojković Ranka Mašinski fakultet Istočno Sarajevo
Hadžiomerović Maida USAID/Sida Fostering Agricultural Markets Activity (FARMA)
Hafizović Fikreta KJU "Gerontološki centar" Sarajevo
Hajdar Aiša JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Hajdarević Kemal Centralna banka BiH Sarajevo
Hamović Vasilije Institut za akreditiranje BiH (BATA) Sarajevo
Hamza Jasmin Predstavništvo TÜV SÜD Sava d.o.o. Ljubljana u BiH
Isić Zijo BH Telecom d.d., regionalna direkcija Mostar
Jambreković Mirela TÜV Croatia d.o.o. - Predstavništvo u Bosni i Hercegovini
Jerković Ante Zračna luka Zagreb d.o.o.
Jovanović Nikolina Mlini d.o.o. Čapljina
Jozić Bojan Emos-lean d.o.o. Mostar
Karić Amera KJU "Gerontološki centar" Sarajevo
Karić Šemsa KJU "Gerontološki centar" Sarajevo
Karkin Dika JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Klisura Fuad Institut za privredni inženjering d.o.o. Zenica
Konjhodžić Sanjin Bureau Veritas BH d.o.o. Sarajevo
Kulenović Fahrudin Ljekarska Komora Kantona Sarajevo
Kuluglić Suad BH telecom d.d. - direkcija Tuzla
Kurtović dr. Azra Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Lemeš Igda Asocijacija za kvalitet u BiH
Lemeš Samir Univerzitet u Zenici
Mahmutović Vildana Agencija za certificiranje halal kvalitete Tuzla
Marić Bogdan Mašinski fakultet Istočno Sarajevo
Marinković Zdravko Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH
Marković Darija Privredna štampa Sarajevo
Matulić Ana Lučka uprava Split, Hrvatska
Mičijević Enver BH Telecom d.d. - BH Mobile Sarajevo
Moljević Slaviša Mašinski fakultet Istočno Sarajevo
Mostić Elmina Prevent Leather d.d. Visoko
Mrković Branka IMEL d.o.o. Ljubinje
Mujagić Adnan BH Telecom d.d. - direkcija Sarajevo
Muratspahić Vehbija BH Telecom d.d. - direkcija Goražde
Musabegović Mersida Organska kontrola d.o.o. Sarajevo
Mustafić Amra KJU "Gerontološki centar" Sarajevo
Nogić Ermina JU "Veterinarski zavod" Bihać
Palac Drago Ledo d.o.o. Čitluk
Pašalić Ismet Privredna komora USK Bosanska Krupa
Patković Sanela Zenička industrija mlijeka d.d. Zenica
Pecikoza Gordana ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad
Peštalić Valdet Agencija za certificiranje halal kvalitete Tuzla
Puce Milenko Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o. Mostar
Raguž Milenko Proteko d.o.o. Čapljina
Rajković Dragan RS Cert Istočno Sarajevo
Repeša-Rizvić Alma Prevent Leather d.d. Visoko
Rozić Miroslav Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o. Mostar
Rukavina Boris  TÜV Croatia d.o.o. Predstavništvo u BiH
Sinanović Azra Brovis d.d. Visoko
Sopta Mario Lotrič control d.o.o. Mostar
Šabanović Ervin SGS BiH Sarajevo
Šečić Tarik BH Telecom d.d., direkcija Travnik
Tešanović Goran Institut za standardizaciju BiH
Torić Benjamin USAID/Sida Fostering Agricultural Markets Activity (FARMA)
Vidović Miroslav Agencija za sigurnost hrane BiH
Zerdelić Tea Mirakol international Mostar
   
prijavite se i Vi...  
Prijavite se!

Pokrovitelj Konferencije:
Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine


Tržište prihvata samo uspješne, one koji su se opredijelili za aktivno i kontinuirano upravljanje kvalitetom. Budite i vi dio tima koji pobjeđuje.

Uključite se u ovaj, po mnogo čemu, jedinstveni projekat u BiH da zajedno doprinesemo kreiranju boljeg poslovnog bh. ambijenta.

Webmaster | Ažurirano 16.11.2012