O projektu  |  Uključite se u projekat  |  Prijava za učešće na 7. konferenciji kvaliteta u BiH   |  Program 7. konferencije kvaliteta u BiH
O projektu
  Novosti
O projektu
Organizatori
Sponzori projekta
9. konferencija kvaliteta u BiH
Vitez 2014
 

Najava 9. konferencije
Program 9. konferencije
Prijava za učešće
Mjesto održavanja
Poziv za sponzorstvo
Organizacioni odbor
Kontakti
Fotografije
Press kliping
Zaključci 9. konferencije

8. konferencija kvaliteta u BiH
Trebinje 2013
  Najava 8. konferencije
Program 8. konferencije
Prijava za učešće
Mjesto održavanja
Poziv za sponzorstvo
Organizacioni odbor
Kontakti
7. konferencija kvaliteta u BiH
Čapljina 2012
  Najava 7. konferencije
Program 7. konferencije
Mjesto održavanja
Učesnici 7. konferencije
Poziv za sponzorstvo
Organizacioni odbor
Download prezentacija
Zaključci 7. Konferencije
Fotografije
Press clipping
Kontakti
6. konferencija kvaliteta u BiH
Tuzla 2011
  Program 6. konferencije
Mjesto održavanja
Učesnici 6. konferencije
Organizacioni odbor
Download prezentacija
Zaključci 6. Konferencije
Fotografije
5. konferencija kvaliteta u BiH
Bihać 2010
  Program 5. konferencije
Mjesto održavanja
Učesnici 5. konferencije
Organizacioni odbor
Download prezentacija
Zaključci 5. Konferencije
Fotografije
Državna nagrada za kvalitet
  O nagradi

Zlatni sponzor projekta:
BH Telecom d.d.


This Assistance is
from the American People:
FIRMA project
Program konferencije 30.10.2012
Srijeda, 7. novembar/studeni 2012
17:00 - 19:00 Registracija učesnika i koktel dobrodošlice
19:00 - 21:00 Okrugli sto "Validnost BH certifikata za izvoznike - akreditacija BH laboratorija za prehrambene proizvode"
    uvodničar: Zdravko Marinković, direktor Sektora privrede pri Vanjskotrgovinskoj/Spoljnotrgovinskoj komori BiH
    moderatori: mr.sc. Milenko Raguž, Proteco d.o.o. Čapljina, i Goran Tešanović, Institut za standardizaciju BiH
Četvrtak, 8. novembar/studeni 2012
9:00 - 10:00 Registracija učesnika
10:00 - 10:20 Otvaranje konferencije
Obraćanje organizatora i pokrovitelja Konferencije
    Asocijacija za kvalitet u BiH,
mr.sc. Milenko Raguž, predsjednik
    Privredna štampa d.o.o. Sarajevo,
Darija Marković
, predstavnik suorganizatora Konferencije i partnera Projekta "Unapređenje kulture kvaliteta u BiH i dodjela Državne nagrade za kvalitet u BiH"
    Općina Čapljina,
dr. Smiljan Vidić, načelnik
10:20 - 10:50 Uvodna predavanja
    Stvaranje svijesti o kvalitetu kod rukovodstva i zaposlenika kao preduslov za stabilan razvoj kompanije
Adnan Mujagić, dipl.el.inž., rukovodilac Centra za kvalitet BH Telecom d.d. Sarajevo
    Unaprijeđenje konkurentnosti bh. poljoprivrednih proizvoda
Benjamin Torić, direktor projekta, USAID/Sida Fostering Agricultural Markets Activity (FARMA)
10:50 - 11:50 Sistem kvaliteta u proizvodnji i distribuciji hrane i pića
    Mikrobiologija hrane u svjetlu novog propisa - primjena međunarodnih standarda
mr.sc. Zoran Đerić, dr.vet.med., spec.hig. i tehn.nam., Agencija za sigurnost/bezbjednost hrane BiH
    Sistem halal kvaliteta u proizvodnji i distribuciji hrane i pića
Valdet Peštalić, šef Odjela za edukaciju Agencije za certificiranje halal kvalitete
    Iskustva i praktični primjeri
Azra Sinanović, dr.vet.med., Brovis d.o.o. Visoko
    Sistem upravljanja kvalitetom i sigurnosti hranom u mesnoj industriji - iskustva i praktični primjeri
Branka Mrković, dipl.inž., IMEL d.o.o. Ljubinje
    Sistem upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnosti hrane u proizvodnji mlijeka u ZIM d.d. - iskustva i primjeri
dr.sc. Hajrudin Skender, direktor Zeničke industrije mlijeka
    IFS i GLOBAL GAP norme - zahtjevi europskih trgovaca
Mirela Jambreković, dipl.inž. voditelj Odjela hrane, TÜV Croatia d.o.o. Zagreb
11:50 - 12:20 Kafe pauza - sponzor Nestle Nescafe
12:20 - 13:05 Infrastruktura kvaliteta za izvoz: Certifikacija proizvoda i akreditacija laboratorija prema standardu ISO 17025
    Akreditacija - lanac povjerenja u kompetentnost na međunarodnom nivou
Sanela Avdagić-Tanković
, dr.vet.med., viši stručni saradnik - vodeći ocjenitelj, Institut za akreditiranje BiH - BATA
    ISO 17025 - primjeri u praksi
Rafo Beno, dipl.inž., predstavnik rukovodstva za kakvoću, Herkon d.o.o. Mostar
13:05 - 13:30 Diskusija
13:30 - 14:00 Godišnja skupština Asocijacije za kvalitet u BiH
14:00 - 15:00 Ručak
15:00 - 18:00 Posjeta privrednim subjektima:
Vinska cesta Hercegovine - Podrumi Andrija, Čitluk
20:00 - 24:00 Večera s muzikom uz degustaciju vrhunskih hercegovačkih vina vinarija Rebac, Matić i Zadro (Domanovići)
Petak, 9. novembar/studeni 2012
9:30 - 11:00 Upravljanje znanjem i ljudskim resursima:
  Intelektualno vlasništvo
    Cjeloživotno obrazovanje u funkciji kvaliteta rada i proizvoda
Zineta Ćemerlić
, prof., EOQ menadžer i auditor kvaliteta, Interquality d.o.o. Sarajevo
    Upravljanje ljudskim potencijalima
Alen Buljubašić, dipl. psiholog-pedagog, izvršni direktor za edukaciju Interquality d.o.o. Sarajevo
  Sigurnost informacionih sistema (ISO/IEC 27001)
    Od usmene do pisane kulture poslovanja
Melisa Durak-Buljubašić, voditeljica projekta ISO 27001 u Lutriji BiH i certificirani vodeći auditor prema IRCA
    ISO/IEC 27001:2005 – Informacijska tehnologija – Sigurnosne tehnike – Sistemi upravljanja sigurnošću informacija – Zahtjevi
Boris Rukavina
, dipl.inž., voditelj predstavništva TÜV Croatia u BiH
  Legalizacija software-a i open-source rješenja za privredu
    Informacijska sigurnost i analiza rizika
Enver Delić
, dipl.oec., stručni saradnik za istraživanje i eksperimentalni razvoj, planiranje, projektovanje i konsalting za inžinjering - IPI Institut za privredni inžinjering Zenica
  Certifikacija banaka i drugih finansijskih institucija
    Architecture and Infrastructure for Governing Information Security in Central Banks
Kemal Hajdarević
, koordinator za informacijsku sigurnost, Centralna banka BiH
11:00 - 11:30 Kafe pauza
11:30 - 12:00 Poticaji malim i srednjim preduzećima za certificiranje proizvoda i sistema upravljanja kvalitetom
    Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta FBiH,
mr.sc. Jozo Bejić
    Ministarstvo privrede ZE-DO kantona,
Osman Buza
, dipl.ing.maš., pomoćnik ministra
12:00 - 12:30 Diskusija i zatvaranje Konferencije
Prijavite se!

Pokrovitelj Konferencije:
Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine


Tržište prihvata samo uspješne, one koji su se opredijelili za aktivno i kontinuirano upravljanje kvalitetom. Budite i vi dio tima koji pobjeđuje.

Uključite se u ovaj, po mnogo čemu, jedinstveni projekat u BiH da zajedno doprinesemo kreiranju boljeg poslovnog bh. ambijenta.

Webmaster | Ažurirano 12.11.2013