O projektu  |  Uključite se u projekat  |  Prijava za učešće na 7. konferenciji kvaliteta u BiH   |  Program 7. konferencije kvaliteta u BiH
O projektu
  Novosti
O projektu
Organizatori
Sponzori projekta
9. konferencija kvaliteta u BiH
Vitez 2014
 

Najava 9. konferencije
Program 9. konferencije
Prijava za učešće
Mjesto održavanja
Poziv za sponzorstvo
Organizacioni odbor
Kontakti
Fotografije
Press kliping
Zaključci 9. konferencije

8. konferencija kvaliteta u BiH
Trebinje 2013
  Najava 8. konferencije
Program 8. konferencije
Prijava za učešće
Mjesto održavanja
Poziv za sponzorstvo
Organizacioni odbor
Kontakti
7. konferencija kvaliteta u BiH
Čapljina 2012
  Najava 7. konferencije
Program 7. konferencije
Mjesto održavanja
Učesnici 7. konferencije
Poziv za sponzorstvo
Organizacioni odbor
Download prezentacija
Zaključci 7. Konferencije
Fotografije
Press clipping
Kontakti
6. konferencija kvaliteta u BiH
Tuzla 2011
  Program 6. konferencije
Mjesto održavanja
Učesnici 6. konferencije
Organizacioni odbor
Download prezentacija
Zaključci 6. Konferencije
Fotografije
5. konferencija kvaliteta u BiH
Bihać 2010
  Program 5. konferencije
Mjesto održavanja
Učesnici 5. konferencije
Organizacioni odbor
Download prezentacija
Zaključci 5. Konferencije
Fotografije
Državna nagrada za kvalitet
  O nagradi

Zlatni sponzor projekta:
BH Telecom d.d.


This Assistance is
from the American People:
FIRMA project

O projektu 31.10.2012

Privredna štampa d.o.o. iz Sarajeva, u saradnji sa Asocijacijom za kvalitet u BiH, pokrenula je 2010. godine Projekat "Unapređenje kulture kvaliteta u BiH i dodjela Državne nagrade za kvalitet" s ciljem promocije ideje kvaliteta i razmjene iskustava iz oblasti upravljanja sistemom kvaliteta između ljudi, organizacija i institucija u Bosni i Hercegovini, te promocije Državne nagrade za kvalitet.

Projekat je jedinstven ove vrste u BiH zbog toga što promovira kvalitet na nivou Bosne i Hercegovine, povezuje i okuplja sve relevantne subjekte i stručnjake iz oblasti kvaliteta i na taj način doprinosi jačanju jedne nove snage u bh. ekonomiji - Pokreta za kvalitet - koji direktno utiče na kreiranje novog poslovnog ambijenta. Sastoji se od redovne rubrike „Kultura kvaliteta u BiH“, Uspostavljanja i dodjele Državne nagrade za kvalitet i održavanja konferencije kvaliteta u BiH.

Rubrika "Kultura kvaliteta u BiH"
U svakom broju Poslovnih novina, objavljuju se tematski tekstovi iz ove oblasti s ciljem podizanja svjesnosti o kulturi kvaliteta u BiH, te promociji certificiranih bh. kompanija i Državne nagrade za kvalitet. Rubrika je informativno-edukativnog karaktera u okviru koje su do sada govorili o značaju i koristima certificiranja, stručnjaci iz konsultantskih i certifikacijskih kuća, dok od novembra 2011 godine menadžeri za kvalitet bh. kompanija govore o iskustvima iz oblasti certificiranja i primjene sistema kvaliteta u praksi. Osim toga, redovno će se objavljivati i kriteriji za dodjelu Državne nagrade za kvalitet, što će doprinijeti ostvarenju cilja njenog uspostavljanja i dodjele.

Uspostavljanje i dodjela Državne nagrade za kvalitet
Nosilac aktivnosti je Asocijacija za kvalitet u BiH. Uspostavljanjem Državne nagrade za kvalitet, poštujući i primjenjujući sve međunarodno prihvaćene standarde ponašanja i poslovanja, BiH potvrđuje da je njeno opredjeljenje ka evropskim integracijama izraz ozbiljnog strateškog nastojanja da se taj cilj, u dogledno vrijeme, zaista dostigne.

Konferencija kvaliteta u BiH
Asocijacija za kvalitet u BiH, svake godine, u okviru Evropske nedjelje kvaliteta, organizuje tematsku konferenciju. Šest do sada uspješno organizovanih konferencija kvaliteta Bosne i Hercegovine je svake godine okupilo ključne organizacije i pojedince iz oblasti kvaliteta u BiH:
- 1. Konferencija: "Sa kvalitetom ka evropskim integracijama", Neum (2006)
- 2. Konferencija: "Ka modelu BH izvrsnosti", Tešanj (2007)
- 3. Konferencija: "Oslobodimo sinergiju povezivanja", Jahorina (2008)
- 4. Konferencija: "Državna nagrada za kvalitet u BiH", Sarajevo (2009)
- 5. Konferencija: "Kvalitet za evropsku budućnost BiH", Bihać (2010)
- 6. Konferencija: "Kvalitet – ulaznica u društvo uspješnih", Tuzla (2011)
- 7. Konferencija: "Kvalitet kao ključni faktor poslovanja", Čapljina (2012)

Uključite se i vi u projekat

Prijavite se!

Pokrovitelj Konferencije:
Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine


Tržište prihvata samo uspješne, one koji su se opredijelili za aktivno i kontinuirano upravljanje kvalitetom. Budite i vi dio tima koji pobjeđuje.

Uključite se u ovaj, po mnogo čemu, jedinstveni projekat u BiH da zajedno doprinesemo kreiranju boljeg poslovnog bh. ambijenta.

Webmaster | Ažurirano 31.10.2012