O projektu  |  Uključite se u projekat  |  Prijava za učešće na 7. konferenciji kvaliteta u BiH   |  Program 7. konferencije kvaliteta u BiH
O projektu
  Novosti
O projektu
Organizatori
Sponzori projekta
9. konferencija kvaliteta u BiH
Vitez 2014
 

Najava 9. konferencije
Program 9. konferencije
Prijava za učešće
Mjesto održavanja
Poziv za sponzorstvo
Organizacioni odbor
Kontakti
Fotografije
Press kliping
Zaključci 9. konferencije

8. konferencija kvaliteta u BiH
Trebinje 2013
  Najava 8. konferencije
Program 8. konferencije
Prijava za učešće
Mjesto održavanja
Poziv za sponzorstvo
Organizacioni odbor
Kontakti
7. konferencija kvaliteta u BiH
Čapljina 2012
  Najava 7. konferencije
Program 7. konferencije
Mjesto održavanja
Učesnici 7. konferencije
Poziv za sponzorstvo
Organizacioni odbor
Download prezentacija
Zaključci 7. Konferencije
Fotografije
Press clipping
Kontakti
6. konferencija kvaliteta u BiH
Tuzla 2011
  Program 6. konferencije
Mjesto održavanja
Učesnici 6. konferencije
Organizacioni odbor
Download prezentacija
Zaključci 6. Konferencije
Fotografije
5. konferencija kvaliteta u BiH
Bihać 2010
  Program 5. konferencije
Mjesto održavanja
Učesnici 5. konferencije
Organizacioni odbor
Download prezentacija
Zaključci 5. Konferencije
Fotografije
Državna nagrada za kvalitet
  O nagradi

Zlatni sponzor projekta:
BH Telecom d.d.


This Assistance is
from the American People:
FIRMA project
O državnoj nagradi za kvalitet u BiH 8.9.2010

Ideja o uvođenju Državne nagrade za kvalitet u BiH se javila još krajem 80-tih godina, ali do danas ta ideja nije realizovana. Sve više zemalja u svijetu, a posebno u Evropi, uvodi nagradu za kvalitet i sve više preduzeća učestvuju u tome.
Ideju Asocijacije za kvalitet u BiH o uvođenju Državne nagrade za kvalitet u BiH pozitivno su ocijenili Vanjskotrgovinska komora BiH, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, kao i brojni privredni subjektu u BiH, koji su učestvovali na Konferencijama kvaliteta 2008. i 2009. godine.
Uspostavljanjem Državne nagrade za kvalitet, poštujući i primjenjujući sve međunarodno prihvaćene standarde ponašanja i poslovanja, Bosna i Hercegovina potvrđuje da je njeno opredjeljenje ka evropskim integracijama izraz ozbiljnog strateškog nastojanja da se taj cilj, u dogledno vrijeme, zaista dostigne.
Državna nagrada za kvalitet i poslovnu izvrsnost je alat sa kojima se nastoji unaprijediti kvaliteta u našoj državi. Procedura je sljedeća: objavljuje se natječaj i kriteriji za sudjelovanje te vrednovanje (nezavisna ocjena auditora) sudionika (natjecatelja) po objavljenim kriterijima.
Razlikuju se po kategorijama sudionika, sadržaju nagrade, sastavu elemenata, kriterijima za ocjenu, vrijednosnim kriterijima elemenata, vrednovanju u društvenoj zajednici i tome slično. No, promatraju li se sličnosti i razlike zamjetno je da sličnosti prevladavaju a razlike se pripisuju općim kulturološkim shvaćanjima vrijednosnih kriterija pojedinih elemenata.

Generalni cilj:
Uspostaviti zakonsku i naučno-metodološku osnovu za uspostavljanje državne nagrade za kvalitet u Bosni i Hercegovini.

Opšti ciljevi:

 • Formirati tim za realizaciju Projekta, imenovati rukovodioca Projekta i donijeti odgovarajuće odluke,
 • Izraditi plan realizacije i osnovne dokumente Projekta,
 • Formirati radne grupe i podjeliti zadatke, definisati odgovornosti i ovlaštenja,
 • Obezbijediti inicijalna sredstva i resurse za realizaciju Projekta,
 • Obezbijediti podršku državnih i zakonodavnih organa
 • Realizovati Pilot projekat državne nagrade za kvalitet u Bosni i Hercegovini
Korisnici projekta:
 • Privredni subjekti u svim oblastima
 • Institucije na nivou države
 • Institucije na nivou entiteta i Brčko Distrikta
 • Općine/opštine u Federaciji BiH i Republici Srpskoj
 • Zdravstvene, finansijske, obrazovne, kulturne i dr. organizacije, instituti, zavodi i slično
 • Nevladine organizacije/udruženja širokog spektra
 • Šira društvena zajednica, građanke i građani Bosne i Hercegovine
Partneri u projektu:
 • Privredna štampa d.o.o. Sarajevo
 • Institut za standardizaciju BiH
 • Vanjskotrgovinska komora BiH
 • Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
Koncepti upravljanja zasnovani na poslovnoj izvrsnosti uvode se i unaprjeđuju modelima poslovne izvrsnosti u kojima su sadržane smjernice za razvitak. Danas, u vremenu globalne konkurencije, osobito je bitno poslovanje zasnivati na poslovnoj izvrsnosti kao konceptu upravljanja zbog više razloga. To su ponajprije izvrsnost u proizvodima i uslugama, smanjivanje troškova, poboljšan odnos s kupcima, dobavljačima, poslovnim partnerima, zatim globalna prepoznatljivost i imidž. Zato ne čudi što su se mnoge organizacije odlučile za takav pristup upravljanju i na taj način stekle konkurentsku prednost i reputaciju svjetske klase.
Taj izazov stoji i pred BiH i pred njezinom ukupnom privredom, koja će morati sve više pokazivati i dokazivati izvrsnost na svjetskoj razini da bi u ovim teškim uvjetima globalizacije uspjela sačuvati, održati i poboljšati svoje pozicije na tržištu.
Postizanje poslovne izvrsnosti zahtijeva od organizacije neprestano ponavljanje ciklusa kontinuiranoga unpređenja prema tzv. Demingovu ciklusu unapređenja (Plan-Do-Check-Act).
Nagrada za poslovnu izvrsnost po izabranom modelu u BiH dodeljivati će se profitnim i neprofitnim organizacijama, kao nezavisna i neutralna nagrada za vrhunske rezultate postignute na unapređenju i razvoju kvaliteta u BiH. Ona predstavlja snažni motivacioni faktor na putu ka poslovnoj izvrsnosti organizacija i podsticaj razvoju ukupne klime za unapređenje kvaliteta u našoj zemlji a dodjeljivati će se uz podršku državnih institucija, privrednih asocijacija i naučnih institucija koje su u okviru svojih aktivnosti zadužene za praćenje i podsticaj unapređenja kvaliteta u našoj zemlji.

Download powerpoint prezentacije o nagradi >>
Prijavite se!

Pokrovitelj Konferencije:
Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine


Tržište prihvata samo uspješne, one koji su se opredijelili za aktivno i kontinuirano upravljanje kvalitetom. Budite i vi dio tima koji pobjeđuje.

Uključite se u ovaj, po mnogo čemu, jedinstveni projekat u BiH da zajedno doprinesemo kreiranju boljeg poslovnog bh. ambijenta.

Webmaster | Ažurirano 17.11.2010