O projektu  |  Uključite se u projekat  |  Prijava za učešće na 7. konferenciji kvaliteta u BiH   |  Program 7. konferencije kvaliteta u BiH
O projektu
  Novosti
O projektu
Organizatori
Sponzori projekta
9. konferencija kvaliteta u BiH
Vitez 2014
 

Najava 9. konferencije
Program 9. konferencije
Prijava za učešće
Mjesto održavanja
Poziv za sponzorstvo
Organizacioni odbor
Kontakti
Fotografije
Press kliping
Zaključci 9. konferencije

8. konferencija kvaliteta u BiH
Trebinje 2013
  Najava 8. konferencije
Program 8. konferencije
Prijava za učešće
Mjesto održavanja
Poziv za sponzorstvo
Organizacioni odbor
Kontakti
7. konferencija kvaliteta u BiH
Čapljina 2012
  Najava 7. konferencije
Program 7. konferencije
Mjesto održavanja
Učesnici 7. konferencije
Poziv za sponzorstvo
Organizacioni odbor
Download prezentacija
Zaključci 7. Konferencije
Fotografije
Press clipping
Kontakti
6. konferencija kvaliteta u BiH
Tuzla 2011
  Program 6. konferencije
Mjesto održavanja
Učesnici 6. konferencije
Organizacioni odbor
Download prezentacija
Zaključci 6. Konferencije
Fotografije
5. konferencija kvaliteta u BiH
Bihać 2010
  Program 5. konferencije
Mjesto održavanja
Učesnici 5. konferencije
Organizacioni odbor
Download prezentacija
Zaključci 5. Konferencije
Fotografije
Državna nagrada za kvalitet
  O nagradi

Zlatni sponzor projekta:
BH Telecom d.d.


This Assistance is
from the American People:
FIRMA project
Organizacioni odbor Konferencije 30.5.2012
 1. mr.sc. Milenko Raguž
  Proteko d.o.o. Čapljina
  predsjednik Asocijacije za kvalitet u BiH
 2. dr.sc. Samir Lemeš
  Univerzitet u Zenici
  sekretar Asocijacije za kvalitet u BiH
 3. dr.sc. Ismet Pašalić
  Privredna komora Unsko-sanskog kantona
 4. mr.sc. Mirsada Adembegović
  Drvopromet d.o.o. Sarajevo
 5. mr.sc. Mara Bokić
  TQnet consulting, Trebinje
  predsjednik skupštine Asocijacije za kvalitet u BiH
 6. mr.sc. Mirsad Begić
  Energoinvest Sarajevo
 7. prim.dr. Fahrudin Kulenović
  Ljekarska komora Sarajevskog kantona
 8. Darija Marković
  Privredna štampa d.o.o. Sarajevo

Prvi sastanak Organizacionog odbora Sedme konferencije kvaliteta u BiH održan je u Čapljini, 27.4.2012. godine

Prijavite se!

Pokrovitelj Konferencije:
Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine


Tržište prihvata samo uspješne, one koji su se opredijelili za aktivno i kontinuirano upravljanje kvalitetom. Budite i vi dio tima koji pobjeđuje.

Uključite se u ovaj, po mnogo čemu, jedinstveni projekat u BiH da zajedno doprinesemo kreiranju boljeg poslovnog bh. ambijenta.

Webmaster | Ažurirano 12.11.2013