O projektu  |  Uključite se u projekat  |  Prijava za učešće na 7. konferenciji kvaliteta u BiH   |  Program 7. konferencije kvaliteta u BiH
O projektu
  Novosti
O projektu
Organizatori
Sponzori projekta
9. konferencija kvaliteta u BiH
Vitez 2014
 

Najava 9. konferencije
Program 9. konferencije
Prijava za učešće
Mjesto održavanja
Poziv za sponzorstvo
Organizacioni odbor
Kontakti
Fotografije
Press kliping
Zaključci 9. konferencije

8. konferencija kvaliteta u BiH
Trebinje 2013
  Najava 8. konferencije
Program 8. konferencije
Prijava za učešće
Mjesto održavanja
Poziv za sponzorstvo
Organizacioni odbor
Kontakti
7. konferencija kvaliteta u BiH
Čapljina 2012
  Najava 7. konferencije
Program 7. konferencije
Mjesto održavanja
Učesnici 7. konferencije
Poziv za sponzorstvo
Organizacioni odbor
Download prezentacija
Zaključci 7. Konferencije
Fotografije
Press clipping
Kontakti
6. konferencija kvaliteta u BiH
Tuzla 2011
  Program 6. konferencije
Mjesto održavanja
Učesnici 6. konferencije
Organizacioni odbor
Download prezentacija
Zaključci 6. Konferencije
Fotografije
5. konferencija kvaliteta u BiH
Bihać 2010
  Program 5. konferencije
Mjesto održavanja
Učesnici 5. konferencije
Organizacioni odbor
Download prezentacija
Zaključci 5. Konferencije
Fotografije
Državna nagrada za kvalitet
  O nagradi

Zlatni sponzor projekta:
BH Telecom d.d.


This Assistance is
from the American People:
FIRMA project
Učesnici 6. konferencije kvaliteta u BiH  
Ime i prezime Organizacija
Adembegović mr. Mirsada  Drvopromet d.o.o. Sarajevo
Ahmetspahić-Fočo Alena  Privredna štampa d.o.o. Sarajevo
Alagić Enisa  Partner Mikrokreditna Fondacija Tuzla
Alić mr. Muhamed Agencija za certificiranje halal kvalitete Tuzla
Alić Nermin TQM d.o.o. Lukavac
Alispahić Nijaz Agencija QS Sarajevo
Avdić Sadeta Institut za standardizaciju BiH
Babić Vjekoslav  Instaling Banja Luka
Bajrić Hasija Partner Mikrokreditna Fondacija Tuzla
Bajtarević Almir  Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj
Bakšić Remzo Asocijacija poslodavaca u BiH
Bečić Kemal Elektroprivreda BiH, Termoelektrana Kakanj
Begić Mirsad Energoinvest d.d. Sarajevo
Bejić Jozo Federalno ministarstvo razvoja poduzetništva i obrta 
Bešker Anita Oskar Edukos Zagreb, EOQ Pru Agent za Hrvatsku 
Bijelić Drago Republički zavod za standardizaciju i metrologiju Banja Luka
Bokić mr. Mara  Dimex d.o.o - Tq Net Consulting Trebinje
Čomić-Arnautović mr. Nađa  Georad d.o.o. Tuzla
Čomić Aliosman Georad d.o.o. Tuzla
Čongo Lejla KJU "Gerontološki centar" Sarajevo
Ćemerlić Zineta  Interquality d.o.o. Sarajevo 
Delić Enver Institut za privredni inženjering Zenica 
Despotović Branko  Rafinerija ulja Modriča d.d.
Devedžić Nura Rudar d.o.o. Tuzla
Dizdarević Melisa Sarajevo Business School
Dževdetbegović Merima Menprom d.o.o. G. Tuzla
Frganja Darko  ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad
Gackić Zoran SOHO poslovni konsalting Sarajevo
Gafić Maida Gracija Press d.o.o. Sarajevo
Hamza Jasmin TUV SUD Sava Ljubljana - Predstavništvo u BiH
Hašimbegović Zlata Ured za kvalitet Kantona Sarajevo
Humačkić Tarik Ured za kvalitet Kantona Sarajevo
Isić Zijo BH Telekom d.d. direkcija Mostar
Jahić Sead IDEA-Co, Savjetovanje o kvalitetu, Gračanica
Jahić Selma  Partner Mikrokreditna Fondacija Tuzla
Jašić dr. Midhat Univerzitet u Tuzli
Jukan Ibrahim Jukan Eko Hrana d.o.o. Gračanica 
Junuzović Nedim QualityCert Consulting Tuzla
Karić Amera KJU "Gerontološki centar" Sarajevo
Kazanović Jelena Rafinerija nafte a.d. Brod
Keran dr. Husejin Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli 
Keran Nihad  B.S.I. d.o.o. Jajce
Klisura mr. Fuad Institut za privredni inženjering Zenica 
Klobodanović Azemina Metalurški institut "Kemal Kapetanović" Zenica   
Krajina Husein KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo
Krdžalić Mensur EKOSERVIS d.o.o. Tešanj 
Kulenović Fahrudin Ljekarska Komora Kantona Sarajevo
Lakić Mile ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad
Lemeš dr. Muhamed Vanjskotrgovinska komora BiH
Lemeš dr. Samir  Univerzitet u Zenici
Marković Darija  Privredna štampa d.o.o. Sarajevo
Memišević mr. Zijad KJU "Gerontološki centar" Sarajevo
Merdić Elmina Elektroprivreda BiH, Termoelektrana Kakanj
Moljević Slaviša Mašinski fakultet Istočno Sarajevo
Mujagić-Sadagić Jasna SGS BiH d.o.o. Sarajevo
Mujezinović Zlatko BH Telecom d.d. direkcija Sarajevo
Mujkić Adisa  Partner Mikrokreditna Fondacija Tuzla
Mulahalilović Šajka Rudar d.o.o. Tuzla
Puce Milenko Zavod za ispitivanje kvaliteta Mostar
Puriš Esnef KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo
Radivojević Marijan Elektroprivreda BiH, Termoelektrana Kakanj
Raguž mr. Milenko  Proteko d.o.o. Čapljina
Rukavina Boris  TÜV Croatia d.o.o. Predstavništvo u BiH
Sakić Amir Agencija za certificiranje halal kvalitete Tuzla
Salković Alisa Sicon SAS d.o.o. Tuzla
Skopljak Armin M&L Company Visoko
Smajlović Edin IDEA-Co, Savjetovanje o kvalitetu Gračanica
Smaka Sadeta Elektroprivreda BiH, Termoelektrana Kakanj
Šabanović Ervin SGS BiH d.o.o. Sarajevo
Šehić-Mušić Nafija Privredna / Gospodarska komora FBIH
Šehović Alija Menprom d.o.o. Tuzla
Šehović Fuad  Partner Mikrokreditna Fondacija Tuzla
Šišić Fuad Općina Tešanj
Tešanović Goran Institut za standardizaciju BiH
Velispahić Šahbaz Elektroprivreda BiH, Termoelektrana Kakanj
Zaimović Mirsad "Inspekt – RGH" d.o.o. Sarajevo
Zukić Vesna Agencija "Respect" Zenica
   
prijavite se i Vi...  
Prijavite se!

Pokrovitelj Konferencije:
Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine


Tržište prihvata samo uspješne, one koji su se opredijelili za aktivno i kontinuirano upravljanje kvalitetom. Budite i vi dio tima koji pobjeđuje.

Uključite se u ovaj, po mnogo čemu, jedinstveni projekat u BiH da zajedno doprinesemo kreiranju boljeg poslovnog bh. ambijenta.

Webmaster | Ažurirano 17.01.2012